Publiczne Przedszkole nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile

Ubezpieczenie dzieci

 

Szanowni Państwo.

Suma ubezpieczenia na kwotę 20 000 zł w ramach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 47 zł od dziecka.

 

Opis ubezpieczenia 2023 – 2024

OWU EDU PLUS 2023

Postanowienia dodatkowe

Zakres ubezpieczenia

Zasady zgłaszania świadczeń

Zasady opłaty składki

Skip to content