Publiczne Przedszkole nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile

Ubezpieczenie dzieci

 

Szanowni Państwo.

Suma ubezpieczenia na kwotę 20 000 zł w ramach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 47 zł od dziecka.

Opis ubezpieczenia 2022

OWU EDU PLUS i tabela norm

Postanowienia dodatkowe

Wybrany wariant ubezpieczenia

Zgłaszanie roszczeń

Skip to content