Publiczne Przedszkole nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile

Ubezpieczenie dzieci

 

Szanowni Państwo.

Suma ubezpieczenia na kwotę 20 000 zł w ramach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 49 zł od dziecka.

Opis ubezpieczenia
owu edu plus 2020 od 01.06.2020
Warunki ubezpieczenia
Zgłaszanie roszczeń
Informacja o ochronie danych osobowych

Skip to content