Publiczne Przedszkole nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

W Publicznym Przedszkolu nr 14 im. Wróbelka Elemelka działa „System wspierania dziecka i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej”.

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna wspiera rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.

 

Nauczyciele specjaliści:

  • mgr Karolina Pers – Komańska – nauczyciel logopeda
  • mgr Urszula Wesół – pedagog specjalny/zajęcia rewalidacyjne

  • mgr Dorota Rydzkowska – nauczyciel terapeuta
  • mgr Magdalena Kubicka- Deuter – nauczyciel terapeuta
Skip to content