Publiczne Przedszkole nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile

Odpłatności za przedszkole

 

Rodzice/opiekunowie dokonują opłaty za przedszkole na podstawie Uchwały Nr XI/103/19 Rady Miasta Piły z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła.

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty z dnia 13 czerwca 2013r. wprowadza od 1 września 2013 r. ograniczenie opłat pobieranych przez gminę od rodziców do maksymalnie 1 zł za każdą dodatkową godzinę ponad minimalne 5 bezpłatnych godzin.

W związku z tym odpłatność za pierwsze dziecko w rodzinie wynosi 1 zł za godzinę, opłaty za drugie i kolejne nie wnosi się.

Dzienna stawka za wyżywienie wynosi 8,00 zł (śniadanie, obiad, podwieczorek).

Odpłatności za przedszkole mogą być regulowane drogą internetową na konto przedszkola:

tj. 20 1020 3844 0000 1102 0139 0707 w banku PKO BP S.A.

Skip to content