Publiczne Przedszkole nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile

Podstawowe informacje o przedszkolu

 

My dawniej i dziś

Przedszkole znajduje się w oddalonej od centrum miasta, spokojnej dzielnicy domków jednorodzinnych. Istnieje od 1980 roku. Bliski dostęp do lasu sprawia, że nasi wychowankowie mają częsty kontakt z przyrodą.
Placówka posiada duży, zielony, nowocześnie wyposażony ogród, który pozwala na częste organizowanie zabaw na świeżym powietrzu. Cisza i zieleń są to nieodłączne elementy prawidłowego rozwoju. Na terenie ogrodu odbywają się także festyny rodzinne oraz zabawy z uczniami klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 3.
Stała, wieloletnia współpraca z sąsiadującą szkołą pozwala na łagodne przekraczanie progu szkolnego przez naszych absolwentów.
Nasze przedszkole posiada dużą, dobrze wyposażoną salę gimnastyczną, salę komputerową, gabinet terapeutyczny, oraz wygodne i estetycznie urządzone sale zabaw. Bezpośrednia bliskość łazienki i toalety z salą sprzyja higienie.
Do budynku przedszkolnego jest wejście z domofonem, co sprzyja bezpieczeństwu, do budynku trudniej dostać się osobom niepowołanym.
Dzieci odbierane są przez rodziców lub osoby wyznaczone przez nich w formie pisemnej.
W czasie pobytu w przedszkolu dzieci mają możliwość uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, takich jak: rytmika, taniec towarzyski, język angielski, gimnastyka korekcyjna oraz terapia logopedyczna.

Kadra pedagogiczna placówki, to zespół nauczycieli, posiadających pełne kwalifikacje do pracy z dziećmi, systematycznie pogłębiający swoją wiedzę i umiejętności poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Grono pedagogiczne preferuje model pracy nastawiony na wspomaganie rozwoju dziecka, umiejętnie wykorzystując jego wrodzony potencjał i możliwości rozwojowe.
W przedszkolu realizowany jest podstawowy program edukacyjny. Dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych zapewniamy optymalny rozwój w oparciu o tworzone przez nas programy terapeutyczne.
W pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycielki wykorzystują programy autorskie, stosują twórcze i aktywne metody pracy.

Organizujemy wycieczki do zakładów pracy, instytucji oraz do Ośrodków Edukacji Ekologicznej.

Współpracujemy z:

  • Oddziałem Dziecięcym przy Szpitalu Specjalistycznym w Pile
  • Klubem Seniora
  • Nadleśnictwem „Zdrojowa Góra”
  • Pilskim Domem Kultury

Organizujemy uroczystości i spotkania z udziałem rodziców i dzieci, są to m. in.: pasowanie na przedszkolaka, Dzień Matki, Dzień Babci, bale karnawałowe, występy wychowanków w Pilskim Domu Kultury, festyny rodzinne, zajęcia otwarte.

Dla dzieci nowoprzyjętych prowadzimy dni adaptacyjne oraz dni otwarte w celu zapoznania z placówką i personelem.
Dbamy o prawidłowe odżywianie dzieci. Posiłki przygotowywane są różnorodnie a podawane estetycznie i kolorowo dodatkowo zachęcają do spożycia.
W naszym przedszkolu funkcjonuje 7 grup wiekowych. Przedszkole czynne jest od godziny 630 – 1630.
Naszym wychowankom zapewniamy wszechstronny, bezpieczny rozwój w atmosferze akceptacji i zaufania, przy jednoczesnym poszanowaniu ich praw. Staramy się aby opuszczając mury przedszkola byli otwarci na kontakty z innymi ludźmi, żeby cechowała ich śmiała i twórcza postawa wobec otaczającego świata.

Naszym sukcesem jest dobre przygotowanie absolwentów do adaptacji i osiągania sukcesów w szkole.

Historia Przedszkola

Przedszkole zostało wybudowane w 1980 r. przez rzemieślników zrzeszonych w Spółdzielni Rzemieślniczej Wielobranżowej w Pile w darze Dzieciom pilskim.
Spółdzielnia przyjęła patronat nad przedszkolem w dniu 14 października 1982 r. i sprawowała go do 1992 r., kiedy to opiekę nad placówkami oświatowymi przejął Urząd Miasta Piły.

Placówką kierowało trzech dyrektorów:

  • w latach 1980-1982 obowiązki pełniła pani mgr Wiesława Sztaba
  • w latach 1982-2004 obowiązki pełniła pani mgr Janina Stadnik

Obecnie placówką kieruje pani mgr Marlena Drozdowska.
Funkcję zastępcy sprawuje pani mgr Lucyna Kwiatkowska.

My dzisiaj

Do Publicznego Przedszkola nr 14 im. Wróbelka Elemelka dzieci mogą uczęszczać na 9 godzin.

Tworzone są grupy:

  • jednorodne 3,4,5,6 latków lub
  • łączone, w zależności od wieku i ilości dzieci zapisanych np.: 3-4 latki

W wyjątkowych sytuacjach mogą być przyjęte do przedszkola dzieci 2,5 letnie.
Dzieci otrzymują w przedszkolu 3 posiłki: śniadanie, obiad i podwieczorek, przygotowywane przez pracowników kuchni.

Ewaluacja w przedszkolu

W Publicznym Przedszkolu nr 14 im. Wróbelka Elemelka w dniach od 10 lutego 2015 r. do 24 lutego 2015 r. została przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna. Ewaluację przeprowadził zespół wizytatorów ds. ewaluacji Delegatury w Pile Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Treść raportu z przeprowadzonej ewaluacji problemowej

OSIĄGNIĘCIA

Przedszkole prowadzi systematyczne działania mające na celu osiąganie przez dzieci wielokierunkowego rozwoju. Wypracowane przez placówkę standardy edukacyjne określające profil absolwenta, spełniają oczekiwania środowiska. W placówce duży nacisk kładzie się na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom. Prowadzone różnorodne formy współpracy sprzyjają integracji środowiska przedszkolnego. Placówka organizuje oraz przystępuje do różnego rodzaju konkursów miejskich i ogólnopolskich. Uzyskane certyfikaty, dyplomy i podziękowania zaświadczają o dużej aktywności placówki w działaniach środowiskowych. W placówce promuje się działalność innowacyjną. Dobra praktyka obejmuje szeroki zakres działań przedszkolaków w zakresie umuzykalnienia, kształtowania właściwych postaw fizycznych, przyrodniczych; rozwijane są zainteresowania dzieci dotyczące teatru, szeroko pojętej sztuki oraz technologii komputerowej.

Skip to content