Publiczne Przedszkole nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile

PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NA ROK SZKOLNY 2023/24

 

Nr dopuszczenia dyrektora Tytuł programu autor
 

PR -1/2019

„Od przedszkolaka do pierwszaka”. I.Broda
 

PR -2/2019

„Wykorzystanie metody 6-klocków
w stymulowaniu dzieci przedszkolnych”.

 

L. Kwiatkowska, M. Drozdowska, M. Kleczewska
PR – 7/2022 „Jak wyciszyć grupę – ćwiczenia wyciszające i zabawy ruchowe z elementami jogi”. P. Mozelewska
PR 4/2022  „Tak! Jezus mnie kocha”.  

 

              INNOWACJE PEDAGOGICZNE NA ROK SZKOLNY 2023/24

IP 1/2023 „Wychowanie przez skakanie” – zabawy wychowujące do wartości. K. Lubaszczuk,
P. Mozelewska pod kierunkiem Radosława Suszki
IP 2/2023 „ Kolory lasu”- wykorzystanie elementów pedagogiki przygody w edukacji przyrodniczej. M. Kleczewska
IP 3/2023 „Przysłowia skarbnicą mądrości” planowanie procesu wychowawczego opartego na tradycyjnych wartościach i dorobku kultury narodowej.

 

L. Kwiatkowska, M. Drozdowska pod kierunkiem J. Pytlarczyk
Skip to content