Publiczne Przedszkole nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile

Informacja dla rodziców/opiekunów dzieci  przyjętych do przedszkola na wakacje w lipcu 2024 r.

 

Informacja dla rodziców/opiekunów dzieci  przyjętych do przedszkola na wakacje w lipcu 2024 r.

 

W przedszkolu dostępna jest lista dzieci, które w  lipcu 2024 r. będą uczęszczać  do Publicznego Przedszkola nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile.

Prosimy Rodziców dzieci przyjętych o uzupełnienie, wydrukowanie i dostarczenie do przedszkola w dniu 3 lipca 2024 r.  następujących dokumentów:

– informacji o zasadach pobierania opłat (2 egzemplarze dla każdego dziecka);

– listy osób upoważnionych do odbioru dziecka;

– oświadczenia (w przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko).

Informacja o zasadach pobierania opłat VII 2024

Wykaz osób upoważnionych VII 2024

Oświadczenie VII 2024

 

Skip to content